CONTROL PROCESSOS SISTEMES

2022-07-27T10:14:11+00:00

El 饾悅饾悗饾悕饾悡饾悜饾悗饾悑 茅s una de les quatre principals funcions pels negocis, junt amb la planificaci贸, organitzaci贸 i lideratge.

Henri Fayol (1841-1925), enginyer i te貌ric de l鈥檃dministraci贸 d鈥檈mpreses, quan va establir que les 脿rees t猫cnica, comercial, financera, comptable i de seguretat eren fonamentals per a la Direcci贸 de l鈥檈mpresa. I va precisar que les funcionalitats necess脿ries per administrar-les eren Planificar, Organitzar, Gestionar, Coordinar i Controlar.
Fayol va definir la funci贸 de Controlar com el fet que tot s’efectu茂 d’acord amb el pla acordat, seguint les ordres donades i els principis establerts. El seu objecte 茅s assenyalar els errors a fi que siguin rectificats i prevenir que ocorrin novament.

Quins 饾悘饾悜饾悗饾悅饾悇饾悞饾悞饾悗饾悞?

Un 饾悘饾悜饾悗饾悅饾悇虂饾悞 es pot definir com una seq眉猫ncia de tasques que es realitzen de forma encadenada amb la finalitat d鈥檃conseguir un objectiu concret.
Totes les empreses actuen segons la determinaci贸 d鈥檜n mapa de processos amb les seves accions, funcionalitats, procediments, etc … Aquest mapa cont茅 el disseny de tots els processos estrat猫gics, operatius, de suport o de gesti贸, que resumeixen l鈥檃ctivitat de l鈥檈mpresa.

Alguns exemples de processos de negoci s贸n:

 • contractaci贸 d鈥檜n empleat
 • generaci贸 de factures i estat de comptes
 • servei post venta
 • captaci贸 de negoci
 • inversi贸 en equips i tecnologia
 • prospecci贸 a nous clients
 • publicaci贸 de novetats al blog i xarxes socials
 • i d’altres …

Quins 饾悞饾悎饾悞饾悡饾悇饾悓饾悇饾悞?

Els 饾悞饾悎饾悞饾悡饾悇饾悓饾悇饾悞 tecnol貌gics s贸n la base d鈥檌nfraestructura imprescindible per tal que l鈥檈mpresa porti a terme la seva activitat sense interrupcions ni fallades dels serveis que presta, i que permet alhora connectivitat, seguretat i optimitzaci贸 de totes les tasques del negoci.

Els elements que composen la infraestructura inform脿tica de les empreses solen ser servidors, routers, cablejat, estacions de treball, software i aplicacions corporatives, perif猫rics, etc … La funci贸 d’arquitectura inform脿tica permet dotar als seus empleats d’accessos f脿cils, r脿pids i segurs a totes les aplicacions i dades.

Alguns exemples de sistemes s贸n:

 • servidor de l鈥檈ina ERP interdepartamental (oficina i teletreball)
 • base de dades amb la informaci贸 dels clients
 • seguretat al ecommerce integrat a la p脿gina web
 • interconnexi贸 entre el punt de fabricaci贸 i l’estaci贸 de venda
 • i d’altres …

AMB 馃捇 GESTIOTIC.CAT, PROCESSOS i SISTEMES estan sota CONTROL.

Per qu猫 nosaltres? Perqu猫 el coneixement i l鈥檈xperi猫ncia adquirida durant m茅s de 20 anys al sector, ens ha portat a desenvolupar metodologies i eines de gesti贸 pr貌pies per donar suport a gerents i responsables en la tasca de direcci贸.
Ajudem a analitzar els processos empresarials i millorar la infraestructura inform脿tica mitjan莽ant eines visuals i molt entenedores que permeten, en tot moment, con猫ixer l鈥檈stat i situaci贸, anticipar possibles errades o fallades, minimitzar el temps de resoluci贸 d鈥檌ncid猫ncies i aprofitar de forma 貌ptima els recursos disponibles.

Cargando...

Subscriu-te al newsletter

  Deixa'ns les teves dades i et contactem:

  Altres entrades del Blog que et poden interessar

  Contacta amb nosaltres

  Ir a Arriba