NOTA LEGAL

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular de domini web és INVENTIVA I GESTIÓ TIC S.L., amb domicili a aquest efecte a Barcelona número de C.I.F.: B66223306 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Foli 110, tom 44185, Fulla 448972.
Correu electrònic de contacte: info@gestiotic.cat del lloc web.

Avís Legal

Les informacions i continguts, així com el logo i altres signes distintius que apareixen en la pàgina web www.gestiotic.cat i www.adiges.eu pertanyen a INVENTIVA I GESTIÓ TIC S.L.
INVENTIVA I GESTIÓ TIC S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per a assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, INVENTIVA I GESTIÓ TIC S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho fos. INVENTIVA I GESTIÓ TIC S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d’aquesta web.
INVENTIVA I GESTIÓ TIC S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.
En cap cas INVENTIVA I GESTIÓ TIC S.L., els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol mena de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap mena, tant si procedeixen, directa o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o un altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.
Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit d’INVENTIVA I GESTIÓ TIC S.L.
Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Propietat intel·lectual

INVENTIVA I GESTIÓ TIC S.L., és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) o bé dels seus llicenciadors.
La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs en INVENTIVA I GESTIÓ TIC S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzat per a la seva programació.

Política de privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 l’informem que les dades de caràcter personal que es poguessin recaptar directament de l’interessat seran tractats de manera confidencial i quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament titularitat d’INVENTIVA I GESTIÓ TIC S.L. amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis.
L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.gestiotic.cat i www.adiges.eu i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a INVENTIVA I GESTIÓ TIC S.L., de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per això a INVENTIVA I GESTIÓ TIC S.L. o a tercers.

Protecció de dades de caràcter personal

INVENTIVA I GESTIÓ TIC S.L. compleix amb les directrius del (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018 (LOPD) relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
La pàgina web www.gestiotic.cat i www.adiges.eu està dissenyada de tal manera que qualsevol pot visitar-la sense necessitat de donar les seves dades almenys que el mateix visitant així ho desitgi.
L’informem que el responsable del tractament de les seves dades és INVENTIVA I GESTIÓ TIC S.L., CIF B66223306 amb direcció 08201 Sabadell (Barcelona).
INVENTIVA I GESTIÓ TIC S.L. pot tractar les seves dades personals amb la finalitat de proporcionar els serveis de consultoria. Les dades personals proporcionades pels interessats seran tractats amb mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de les dades personals que ens faciliten.
Amb caràcter general, no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal. O si fos necessari, només se cedirien a tercers autoritzats per INVENTIVA I GESTIÓ TIC S.L.
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat.
Per a poder tractar les seves dades personals, necessitem el seu consentiment explicito.
Per això, una vegada emplenat el formulari de contacte, les seves dades quedessin en una base de dades pendent del seu consentiment.
Mitjançant l’acceptació d’aquesta política, l’usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part d’INVENTIVA I GESTIÓ TIC S.L. En cas que Vostè inclogui en els formularis d’aquesta web, dades de caràcter personal titularitat de terceres persones deurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-lo dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.
INVENTIVA I GESTIÓ TIC S.L. té plenament consciència de l’ús i tractament que s’han de donar a les dades personals recaptades. Així mateix, reconeix i garanteix el sotmetiment a tota la normativa legal existent en la matèria i es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, garantint l’adopció de totes les mesures de protecció i seguretat necessàries al seu abast, per a evitar la seva alteració, pèrdua, malament ús, accés no autoritzat o robatori, segons la normativa
D’altra banda, Vostè garanteix que les dades personals facilitades a INVENTIVA I GESTIÓ TIC S.L. són veraces i es fa responsable de comunicar-nos qualsevol modificació en aquests. INVENTIVA I GESTIÓ TIC S.L. no respondrà de la veracitat de les dades personals subministrades sent Vostè el seu únic responsable.
Així mateix, l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin, enviant un correu electrònic a info@gestiotic.cat
I recordi, que en qualsevol moment vostè podrà revocar el consentiment atorgat al tractament de les seves dades enviant un correu electrònic.