Aquesta nota legal i les condicions descrites, es regeixen per la legislació espanyola, quedant qualsevol disputa en submissió dels tribunals i jurisprudència espanyola.