Tota la informació, elements gràfics, marques, estructura i disseny que es mostren en aquest lloc, estan protegits per la legislació vigent nacional i internacional a favor del Titular o de terceres persones o entitats, de manera que no es cedeixen els drets més enllà del necessari per a un correcte ús del lloc web. L’accés al lloc web no atribueix cap dret sobre les marques, noms comercials i/o signes distintius que hi puguin constar. Per tant:

 • El contingut pot ser usat només per a fins informatius.
 • El contingut no pot ser modificat, publicat, copiat ni distribuït, en la seva totalitat ni en qualsevol de la seva part sense permís exprés del Titular d’aquest lloc web.
 • En cas d’existir permís exprés per escrit del Titular per l’explotació d’un contingut o continguts, per part de l’Usuari, aquest permís quedarà anul·lat si existeix cap intent no autoritzat d’excedir-ne l’ús fora de les condicions especificades en el permís, podent el Titular reclamar a l’Usuari aquells danys que s’hagin pogut produir.

El Titular ofereix la possibilitat a terceres persones o entitats per denunciar aquelles irregularitats que puguin ser detectades respecte als continguts d’aquest lloc web relacionats amb:

 • Els Drets de la Propietat Industrial i Intel·lectual de tercers.
 • Continguts difamatoris o lesius per a persones, entitats o grups de qualsevol classe i condició.
 • Qualsevol altra classe d’infracció legal.

Qualsevol reclamació relacionada amb els tres punts anteriors, la pot dirigir al Titular a través de l’adreça de correu contacta@gestiotic.cat o del formulari que podrà trobar a l’apartat «CONTACTE» d’aquest lloc web, indicant les següents dades:

 • Nom i cognoms de l’interessat.
 • Adreça física i electrònica de l’interessat.
 • Número de telèfon de l’interessat.
 • En cas d’actuar en nom de l’interessat, declaració d’autorització o apoderament.
 • Declaració del dret suposadament lesionat.
 • Títol que acrediti la legitimació del titular dels drets.

Tot i que, tal i com consta a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la recepció de la reclamació no suposarà el reconeixement immediat de les activitats i/o continguts indicats pel remitent, el Titular es compromet a tramitar i resoldre la reclamació el més aviat possible.