El Titular no es responsabilitza de les omissions ni errors que existeixin en aquest lloc web ni dels continguts d’altres llocs als que es pugui accedir a través d’aquest lloc web.
El Titular no es responsabilitza ni proporciona garantia de cap classe pels danys derivats de l’ús d’aquest lloc web ni de cap actuació efectuada segons la informació en aquest lloc facilitada.
L’usuari del lloc web, accepta voluntàriament que l’accés a aquest lloc web i l’ús que se’n faci, queda en tot cas, sota la seva responsabilitat única i exclusiva.